Platební podmínky

variabilní symbol číslo smlouvy
splatnost 21. den v měsíci
doporučená úhrada 14. den v měsíci
Fakturace našich služeb probíhá 1. den v měsíci, splatnost je uvedena na faktuře. Doporučeným datem úhrady je pak 14. den v měsíci. Nejvýhodnější formou úhrady je nastavení "TRVALÉHO PŘÍKAZU" z bankovního účtu. Jako variabilní symbol použijte vaše zákaznické číslo.

Platbu můžete provést buď bankovním převodem nebo v hotovosti na naší pobočce.

V případě platby bankovním převodem jsou do našeho systému úhrady automaticky přenášeny - dbejte proto na uvedení správného variabilního symbolu a vždy počítejte s tím, že platbu ve své zákaznické sekci naleznete cca se zpožděním 3 dnů od odeslání.

Termín splatnosti určuje den, kdy již platba musí být připsána na našem účtu - nejedná se o poslední den, kdy je možné platbu odeslat.

Aktuální číslo účtu pro Vaše platby naleznete vždy na aktuální faktuře, stejně jako variabilní symbol.

V případě prodlení platby jsou naše služby pozastaveny až do okamžiku úhrady dlužné částky. Po tuto dobu můžete využívat službu "nouzových aktivací". Tato funkce aktivuje vaše připojení na 24 hodin. Poté se znova zobrazí výzva k úhradě. S každým uhrazeným měsícem se počet aktivací navyšuje. Max. počet aktivací je 7. Při čerpání se vždy 1 spotřebuje.

© 2001 - 2021, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Mobilní volání - mobil.brodnet.cz
Vaše IP adresa: 44.201.97.224